Dokumentacja techniczna

Karta produktu Filtr magnetyczno-hydrocyklonowy+filter fluid

Karta produktu Zawór przełączający 1′ z siłownikiem

Karta produktu Zawór przełączający 1 1-4′ z siłownikiem

Karta produktu Zmiękczacz Lotus Water 25

Karta produktu Zmiękczacz Aquamatic 20

Karta produktu Zmiękczacz Aquamatic 30

Karta produktu Reduktor ciśnienia 1′ z manometrem

Karta produktu Reduktor ciśnienia 1.2′ z manometrem

Karta produktu Reduktor ciśnienia 3.4′ z manometrem

Karta produktu Zawór antyzamarzaniowy

Karta produktu Pompa cyrkulacyjna Go Future Z

Karta produktu Pompa obiegowa Future 2 15-60 130 LCD

Karta produktu Pompa obiegowa Future 2 25-40 180 LCD

Karta produktu Pompa obiegowa Future 2 25-60 130 LCD

Karta produktu Pompa obiegowa Future 2 25-60 180 LCD

Karta produktu Grupa bezpieczeństwa mosiężna CO

Karta produktu Grupa bezpieczeństwa mosiężna CWU

Karta produktu Grupa 2-fun mosiężna wilo 25I6

Karta produktu Grupa 2-fun nikolowana wilo 25I6

Karta produktu Grupa mosiężna bez pompy

Karta produktu Grupa mosiężna wilo 25I6

Karta produktu Grupa niklowana bez pompy

Karta produktu Grupa niklowana wilo 25I6

Karta produktu Rozdzielacz Premium I Inox

Karta produktu Rozdzielacz Premium I Mosiężny

Karta produktu Rozdzielacz Premium Magnetic

Karta produktu Rozdzielacz Standard Inox

Karta produktu Rozdzielacz Standard Mosiężny

Karta produktu Sprzęgło hydrauliczne 1-1

Karta produktu Sprzęgło hydrauliczne 1-2

Instrukcja, karta gwarancyjna Zmiękczacz Lotus Water 25

Instrukcja, karta gwarancyjna Zmiękczacz Aquamatic 20

Instrukcja, karta gwarancyjna Zmiękczacz Aquamatic 30

Instrukcja obsługi Reduktor ciśnienia 1′ z manometrem

Instrukcja obsługi Reduktor ciśnienia 1.2′ z manometrem

Instrukcja obsługi Reduktor ciśnienia 3.4′ z manometrem

Instrukcja obsługi Zawór przełączajacy z siłownikiem

Instrukcja Zawór antyzamarzaniowy

Instrukcja obsługi Pompa cyrkulacyjna Go Future Z

Instrukcja obsługi Pompa obiegowa Future 2 15-60 130 LCD

Instrukcja obsługi Pompa obiegowa Future 2 25-40 180 LCD

Instrukcja obsługi Pompa obiegowa Future 2 25-60 130 LCD

Instrukcja obsługi Pompa obiegowa Future 2 25-60 180 LCD

Ates higieniczny Zmiękczacz Lotus Water 25

Atest higieniczny Zmiękczacz Aquamatic

Atest higieniczny Pompa cyrkulacyjna Go Future Z

Atest higieniczny Pompa obiegowa Future 2 16-60 130 LCD

Atest higieniczny Pompa obiegowa Future 2 25-40 180 LCD

Atest higieniczny Pompa obiegowa Future 2 25-60 130 LCD

Atest higieniczny Pompa obiegowa Future 2 25-60 180 LCD

Atest higieniczny Grupa bezpieczeństwa mosiężna CO

Atest higieniczny Grupa bezpieczeństwa mosiężna CWU

Atest higieniczny Rozdzielacz Premium I Inox

Atest higieniczny Rozdzielacz Premium I Mosiężny

Atest higieniczny Rozdzielacz Premium Magnetic

Atest higieniczny Rozdzielacz Standard Inox

Atest higieniczny Rozdzielacz Standard Mosiężny

Deklaracja zgodności Pompa cyrkulacyjna Go Future Z

Deklaracja zgodności Pompa obiegowa Future 2 15-60 130 LCD

Deklaracja zgodności Pompa obiegowa Future 2 25-40 180 LCD

Deklaracja zgodności Pompa obiegowa Future 2 25-60 130 LCD

Deklaracja zgodności Pompa obiegowa Future 2 25-60 180 LCD

Deklaracja producenta Grupa bezpieczeństwa mosiężna CO

Deklaracja producenta Grupa bezpieczeństwa mosiężna CWU

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Grupa 2-fun mosiężna wilo 25I6

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Grupa 2-fun niklowana wilo 25I6

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Grupa mosiężna wilo 25I6

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Grupa niklowana wilo 25I6

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Rozdzielacz Premium I Inox

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Rozdzielacz Premium I Mosiężny

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Rozdzielacz Premium Magnetic

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Rozdzielacz Standard Inox

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – rozdzielacze mosiężne do ogrzewania grzejnikowego

Krajowa Ocena Techniczna Rozdzielacz Premium I Inox

Krajowa Ocena Techniczna Rozdzielacz Premium I Mosiężny

Krajowa Ocena Techniczna Rozdzielacz Premium Magnetic

Krajowa Ocena Techniczna Rozdzielacz Standard Inox

Krajowa Ocena Techniczna Rozdzielacz Standard Mosiężny